Znaczenie ICT w biznesie

ICT, czyli technologie informacyjno-komunikacyjne mają coraz większe zastosowanie i coraz bardziej widoczny wpływ na biznes.

Technologie te traktowane są dziś jako integralna i nieodłączna część firmy, która wspomaga efektywną pracę. Znajdując zastosowanie w wielu branżach i dziedzinach, ICT wspiera przedsiębiorstwa redukując koszty, usprawniając procesy,  zwiększając innowacyjność i produktywność.

Jedną z ważnych funkcji technologii informacyjno-komunikacyjnych jest ich wsparcie w upowszechnianiu informacji i wiedzy przez oddzielenie zawartości od fizycznej lokalizacji. Przepływ informacji staje się o wiele efektywniejszy i niczym niezakłócony.

Co więcej „dzięki ICT można odzyskiwać, sortować, filtrować i rozpowszechniać informacje, co bez wątpienia może się przyczynić do osiągnięcia znaczącej poprawy wydajności w produkcji i dystrybucji.” – mówi redaktor bloga istshare.eu. Cyfrowa i wirtualna specyfika omawianych technologii powoduje, że koszty marginalne są zerowe lub zmniejszają się.

Nie ma więc wątpliwości, że ICT jest potrzebne w każdym przedsiębiorstwie, aby usprawnić sieci dostawcze i produkcyjne oraz sprawić, że praca staje się bardziej efektywna.

W jaki sposób ICT wpływa więc na procesy biznesowe? Dzieje się to na 3 sposoby.

  • Wzrost wydajności i redukcja kosztów do którego prowadzi ICT pozwala na produkcję i wprowadzenie na rynek nowych towarów i usług, a także do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań.
  • Powstanie jednoosobowych rynków poprzez eliminację pośredników przez ICT. Brak pośrednictwa polega na umożliwieniu przez ICT dostępu do produktów i usług bezpośrednio od dostawcy. Takie jednoosobowe rynki prowadzą do lepszego dopasowania usług do indywidualnych oczekiwań konsumentów.
  • Technologie informacyjno – komunikacyjne pozwalają na przekroczenie barier kulturowych i językowych. Wszystko to za sprawą ich globalnego charakteru. Jak mówią autorzy istshare.eu – „Dzięki nim jednostki i grupy społeczne mogą żyć i pracować w każdej części świata oraz uczestniczyć w tworzeniu globalnej gospodarki sieciowej bez względu na narodowość.” Nasz biznes może się więc owocnie rozwijać w każdej części świata, a komunikacja i relacje biznesowe z partnerami stają się bardziej efektywne i bezproblemowe.

Jak widzimy, dzisiejszy świat biznesu nie przetrwałby bez ICT. Nic więc dziwnego, że aż 79% menadżerów zapytanych w badaniu organizacji LIFE oceniło udział technologii informacyjno – komunikacyjnych w budowaniu biznesu za ważny lub bardzo ważny.

W związku z tym zapraszamy do udziału w naszej konferencji, na której dowiesz się jak innowacyjnie rozwijać swój biznes za pomocą rozwiązań ICT.

 

21 kwietnia 2016